Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden G.B. van Echtelt en Zoon

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de hiervoor genoemde leverancier/opdrachtnemer G.B. van Echtelt en Zoon en koper/opdrachtgever (‘wederpartij’) in verband met door of namens de leverancier te verrichte leveringen en de - al dan niet daarbij overeengekomen - werkzaamheden.

Download hier onze volledige voorwaarden.